Products / Services
CODIC markaları şunlardır

Havaalanları için CODIC ürünleri : AEROCODIC, KARTRAK, Luggage Trolley Conveyor (LTC),  Luggage Trolley, Tubbo, Movexx ve Passenger Queueing System (PQS) ::

AEROCODIC
KARTRAK
LTC
LUGGAGE TROLLEY
TUBBO
MOVEXX
PQS
 

AEROCODIC. HAVAALANI BAGAJ ARABALARI SATIŞ SİSTEMİ

1. Bagaj arabası hizmetleri
1.1- Giriş
1.2 - Bagaj arabaları işletim sistemleri
1.3 - Faydalı bilgiler

2. AEROCODIC Ekipmanları
2.1 - AEROCODIC nasıl çalışır?
2.2 - AEROCODIC bileşenleri
2.3 - Bagaj arabaları
2.4 - Kontrol merkezi

3. Hizmetten faydalanma: teftiş ve gelir

4. Hizmet tanımı ve tedarik  

1. BAGAJ ARABALARI HİZMETİ
1.1- GİRİŞ

Bagaj arabaları işletim sistemlerinin amacı kullanıcılar için hizmet kalitesini artırırken, havaalanının finansal durumunu da iyileştirmektir.

Bagaj arabaları yönetim sistemimiz, kullanıcılara ihtiyaç duydukları her yerde ve zamanda bagaj arabalarına erişimi garantiler. Bu şekilde, terkedilmiş bagaj arabalarından kaynaklanan düzensizliği ve potansiyel kaza riskini azaltmakla beraber, havaalanında daha çekici bir ambians yaratır.

Bu dosya, AEROCODIC bagaj arabaları işletim sisteminin sunduğu avantajlar  ve kullanılan ekipman, çalışma biçimi ve bagaj arabası işletim sisteminin en verimli şekilde kullanılması konularında detaylı bilgi içermektedir.

1.2- BAGAJ ARABALARI İŞLETİM SİSTEMLERİ

Her ticari faaliyette olduğu gibi, en az masrafla, iyi bir işletim, verimli bagaj arabaları hizmetinin de anahtarıdır. Bu tip bir hizmet için 3 farklı işletim sistemi bulunmaktadır:


• 1. ÜCRETSİZ HİZMET:
%100 havaalanı tarafından finanse edilen, kullanıcılar için ücretsiz olan ve günümüzde en sık rastlanan hizmet şeklidir.
 Kullanıcı memnuniyeti avantajı vardır, çünkü ücretsizdir. Ayrıca para birimi farklılıklarından kaynaklanan problemleri de ortadan kaldırmaktadır. Fakat ücretsiz bir hizmet, diğer tip hizmetlerle karşılaştırıldığında, havaalanı için daha fazla masraf, personel ve bakım anlamına gelmektedir. Üstüne üstlük, çelişkili bir şekilde, ücretsiz hizmetin diğer tip hizmetlere oranla daha fazla şikayete neden olduğu bilinmektedir.


• 2. KİRALAMA HİZMETİ:
Kullanıcının bagaj arabasını kullanabilmek için para ödediği, kendi kendini finanse eden hizmet şeklidir.
Belirtilen ücreti otomatik istasyona yerleştiren kullanıcı, akabinde bagaj arabasını rayından çıkarıp kullanabilmektedir. Bu tip bir hizmet yaygın olarak  ABD’deki havaalanlarında görülmektedir ve AEROCODIC ya da benzeri işletim sistemleri gerektirmektedir.
Kullanıcı için maksimum kalitede bir hizmet sunmakla beraber, hizmetin operasyonunu da finanse eder. Bu şekilde ekipmanın kurulumu için yapılan yatırım, makul bir zaman zarfında amorti edilir. Dahası, kiralama hizmeti havaalanı için ilginç bir gelir kaynağı oluşturur. Bu da bu hizmeti daha çekici kılar.


• 3. DEPOZİTO-İADE SİSTEMİ:
Havaalanı tarafından finanse edilen bu hizmet, belirtilen bir depozito karşılığı, kullanıcının bagaj arabasına erişimini esas alır. Kullanıcının bagaj arabasını herhangi bir istasyona bırakması halinde, depozito tamamen ya da kısmi olarak iade edilir. Bu tip hizmet, Avrupa’nın bazı havaalanlarında görülmekle beraber, AEROCODIC ya da benzeri işletim ekipmanları gerektirir.
Bu tip hizmet kullanıcıya daha iyi bir hizmet sunmakla kalmaz, havaalanı için de ekstra gelir kaynağı oluşturur. Bu da sistemin kurulması için yapılan yatırımın bir kısmının amorti edilmesine olanak verir. Zira, depozitonun geri alımı kullanıcı için ekstra iş anlamına gelmektedir.

1.3- FAYDALI BİLGİLER

Ücretsiz bagaj arabaları hizmeti havaalanları için çözülmesi gereken bir meseledir.
Aşağıdaki, farklı havaalanlarından edinilmiş bilgiler  benzer durumlar ve şifreler ortaya koymaktadır.

   
  AEROCODICsiz

1• Yıllık ortalama 10 milyon yolcusu olan bir havaalanı için, bagaj arabası hizmeti vermenin yıllık masrafı 600.000´ €’yu geçmektedir.

2• Aynı havaalanında ücretsiz hizmetin kullanımı %20 civarındadır (yılda 2.000.000 yolcu için)

3• Hizmet ücretsiz olduğundan, bagaj arabaları maksimum oranda ve gelişigüzel kullanılmaktadır: bu durum vandalizme ve bagaj arabalarında yıpranmaya neden olur.

4• Bu nitelikteki bir hizmet, yaklaşık olarak 40 personelden oluşan bir ekip gerektirmektedir.5• Halihazırda bulunan bagaj arabası miktarının ve hareketlerinin lojistiği, gerçek zamanda elde edilen bilgiler yerine, önceki bilgilere dayanmaktadır.

6• Ücetsiz hizmetle gelen müşteri memnuniyetinin faturası yüksek olup, bu durum havaalanının aleyhinedir.

7• Terkedilmiş bagaj arabaları, havaalanı tesisatının düzenini bozmaktadır.

8• Ayda 50’den fazla bagaj arabası kaybolmaktadır.

9• Terkedilmiş bagaj arabalarının kontrol edilmemesinden kaynaklanan yüksek kaza riski bulunmaktadır.
   
 

AEROCODIC ile

1• Normalde AEROCODIC sistemi havaalanına kurulduktan sonra, kendi kendini finanse etmektedir. Havaalanı bu hizmetten ekstra gelir elde eder.

2• AEROCODIC sistemi bagaj arabası kullanımını yaklaşık olarak %40 oranında azaltır.

3• AEROCODIC hizmeti ücretsiz olmadığından, bagaj arabalarının gelişigüzel kullanımını ortadan kaldırır. Kullanımın azalmasıyla bagaj arabalarındaki yıpranma oranı da azalır.

4• Benzer sayıda personel ve AEROCODIC ile gerçek zamanda sağlanan bilgi ile, bir süpervizör personeli yönetir ve tüm istasyonlar dolu tutularak, kullanıcıya daha iyi bir hizmet sağlanır.

5• Mevcut bagaj arabası sayısı ve hareketlerinin lojistiği gerçek zamanda elde edilen bilgilere dayanır.


6• AEROCODIC sistemiyle müşteri memnuniyeti oldukça yüksektir.

7• Bagaj arabalarının kullanımındaki azalma ve sistemin sağladığı bilgilendirme, terkedilmiş arabalardan kaynaklanan düzensizliği minimuma indirmeyi olanaklı kılar.

8• Bagaj arabalarının çalınma oranları düşer.

9• Terkedilmiş bagaj arabalarından kaynaklanan kaza riski minimuma düşer


2. AEROCODIC EKİPMANLARI
2.1- AEROCODIC NASIL ÇALIŞIR?

Kullanıcılar karşısında yaratılan imaj açısından bu hizmet son derece önemlidir. İstasyonlar, arabaların basit ve hızlı bir şekilde alınmasını sağlarlar.

Otomatik istasyonların iki görevi bulunmaktadır: bir yandan metalik sıralama ve depolama raylarıyla, bagaj arabalarının tedariğini sağlarken, diğer yandan kullanıcının hizmet için belirtilen ücreti yerleştirdikten sonra bagaj arabasını almasını sağlarlar.
Kiralama hizmetinde, kullanıcı belirtilen ücreti yerleştirdikten sonra, istasyonun ön kısmında yer alan düğmeye basarak, bir fatura yazdırabilir. Depozito ödenmesi durumunda ise, kullanıcı bagaj arabasını rayına geri bıraktığında, ödemiş olduğu depozitoyu tamamen ya da kısmi olarak geri alır (havaalanının tercihine göre değişir).

Her otomatik istasyonun ön panelinde anlaşılır ve basit yönergelerle birlikte, ışıklı LCD ekranlar da bulunmaktadır.

Kullanıcı belirtilen kira ya da depozito bedelini, bozuk para ya da kağıt para olarak istasyona yerleştirir (istasyonun modeline göre değişir). Belirtilen ücret yerleştirildikten sonra, ön panel kullanıcının bagaj arabasını yerinden çıkarabileceğini işaret eder. Ayrıca turnikenin kapağında yer alan LED göstergesi kırmızıdan yeşile döner (bagaj arabasının alınabileceğini işaret eder).

Kullanıcı yalnızca bagaj arabasını rayından çıkarır. Her istasyon, ön panelde yer alan düğmeye basıldığında, detaylı bir fatura yazdırabilmektedir. Depozito-iade sisteminde fatura otomatik olarak çıkar ve üzerinde 4 haneli, her kullanımda değişen bir kod bulunur. Bu kod, kullanıcı, depozitosunu geri almak üzere bagaj arabasını yerine bıraktığında, depozitonun başkaları tarafından alınmasını önler.

AEROCODIC sistemi , merkezi konrolle işleyen ve/veya her istasyonun bağımsız olduğu, tamamen otomatik bir sistemdir. Kontrol merkezinin ana ekranında , her bir istasyondan gelen bilgiyi toplayarak, süpervizörü operasyonun her dakikası hakkında bilgilendirir. Böylece süpervizör, personele istasyonları boş bırakmamaları üzere talimat verebilmektedir. Bilgi gerçek zamanda gelir ve AEROCODIC software her türlü görevin iyi bir şekilde yönetilmesini sağlar.

2.2- AEROCODIC BİLEŞENLERİ


• AEROCODIC SİSTEMİNDE EKİPMAN TAKIMI
Havaalanin ihtiyaçları doğrultusunda istenen sayıda istasyon kurmak ve bunları LAN (Ethernet) aracılığıyla bağlamak mümkündür. Bu şekilde yolcuların en fazla bagaj arabası bıraktığı, en yoğun bölgelerde istasyonlar ihtiyacı karşılayacak şekilde dolu tutulmuş olur.
LAN Ethernet kullanımı, tüm istasyonların ve bagaj arabaları hareketlerinin tek bir merkezden kontrol edilebilmesini sağlar. Kontrol merkezinden alarmlar etkinleştirilebildiği gibi, istasyonlara talimat gönderilebilir ve tüm Operasyon gerçek zamanlı olarak görülebilir.

• DAĞITICI ÜNİTE (İstasyon)
Istasyonun yapısı metalik olup, zemine çelik sıkıştırma cıvatalarıyla güçlü bir şekilde sabitlenir ve dış kullanıma hazır hale getirilir. İstasyonlar darbelere karşı dayanıklıdır.

• CPU ANA EKRAN
Merkezi CPU, bilgisayar ortamı için hazırlanmış olup, CODIC tarafından sistemi oluşturan parçaları kontrol etmek üzere geliştirilmiştir.
Bu platformda ana işleyiş programı bulunmaktadır.

• TERMİK YAZICI
Faturaların yazdırılmasını sağlayan yazıcı termik bir yazıcı olmakla birlikte, aynı özelliklerde kağıt kullanmaktadır. Faturaları yazdıran termik bir yazıcı olup aynı özelliklerde kağıt kullanmaktadır. Direkt olarak CPU tarafından kontrol edilir ve kullanıcı fatura talep etmek üzere ön kapakta bulunan düğmeye bastığında harekete geçer.
Otomatik kağıt kesici yardımıyla kullanıcının faturayı kolayca almasını sağlar.

• ETHERNET KARTI
Ethernet ağı, istasyonu kontrol merkezine bağlar.

• ÜNİTE KONTROL EKRANI
Kontrol ekranı LCD her satırda 16 karakter görüntüleyici, bozuk para ve banknot okuyucu gibi parçaların çalışmasını kordine eder.

• FATURA DÜĞMESİ
Fatura yazdırmanın yanı sıra, teknik personelin yükleme, bagaj arabalarının aktualizasyonu ve para toplama işlemlerini yapabilmesini sağlayan menüyü açmaya yarar.

• ALARM DÜĞMELERİ
İstasyon güvenlik açısından bir çok düğme bulundurmaktadır. Örneğin istasyonun kapağının izinsiz açılıp açılmadığını kontrol eden bir düğme, turnike kapağını kontrol eden başka bir düğme, darbelere karşı harekete geçen bir alarm sistemi vb.

• BOZUK PARA VE BANKNOT OKUYUCU
Kurulduğu ülkenin para birimine göre, her istasyonda bozuk para ve/veya banknot okuyucu bulunur.
Okuyucular elektromekanik bozuk para ve/veya banknot sayıcılarla birlikte çalışır.
Bozuk para okuyucuları 4 farklı para birimine kadar programlanabilmektedir.

• TURNİKE VE RAYLAR
Turnike ve raylar bagaj arabalarını depolamaya yarar.Yapı ve dizaynında bagaj arabalarını salan ve otomatik sayımlarını yapan bir mekanizma da bulunmaktadır. Çinko kaplanmış çelikten yapılmış olup, olası kazaları engellemek amacıyla köşeleri yuvarlatılmıştır.
2.3- BAGAJ ARABALARI

AEROCODIC işletim sistemi var olan birçok bagaj arabası modeline uyumludur. Fakat, çoğunlukla havaalanlarında var olan bagaj arabaları kötü koşullardadır. Bagaj arabaları kiralama sisteminden elde edilen gelirleri göz önüne alan havaalanı, bu durumdan yararlanarak var olan bagaj arabalarını yeni sistem için iyi bir imaj ve koşullar yaratmak amacıyla değiştirmeye karar verebilirler.

Bu gibi durumlar için, CODIC alüminyum ya da paslanmaz çelikten üretilen, ISO 9002 sertifikalı yüksek kaliteli bagaj arabaları sunmaktadır.

Her türlü ihtiyaç için geniş bir katalog bulunmaktadır. Örneğin, frenli, frensiz, sepetli ya da sepetsiz, reklam panolu, vb.

2.4- KONTROL MERKEZİ


• YAPILANDIRMA
Daha önce de bahsettiğimiz gibi tüm istasyonlar birbirlerine LAN Ethernet aracılığıyla bağlıdırlar.Kontrol merkezine yerleştirilen bir bilgisayar, AEROCODIC software le çalışarak, tüm sistem bilgisini ekranda gösterir. Ayrıca ikonlar ve menüler aracılığıyla her bir istasyonu ayrı ayrı görüntüleyebilir, tahsilat izni verebilir ve alarmları yönetebilirsiniz.

• OTURUM AÇMA EKRANI
Aplikasyon başlatıldığında, bir kullanıcı adı ve şifre girmek gerekir.Yönetici, farklı kullanıcı adı ve şifreler yaratıp, etkinleştirebilir.Yetkisi olmayan operatörlerin yapılandırma parametrelerine ya da sınırlandırılmış bilgilere erişememesi amacıyla, farklı kullanıcılara farklı yetkiler atanabilmektedir.

• ANA EKRAN
Kullanıcı adı ve şifreyi doğru bir şekilde girdikten sonra, sistemi yönetmek için gerekli olan birçok bilgiye ulaşabileceğimiz ana ekran açılır. Her istasyonun farenize tıklayarak kolaylıkla seçebileceğiniz bir ikonu ve numarası vardır.
Sağ üst blok seçilen istasyonun durumu hakkında bilgi verir.
Sağ alt bloktaki düğmeler diğer kontrol ve yapılandırma ekranlarına girmeye yarar.  

• DETAYLI BİLGİ
Sağ üst bloktaki işaretli düğme ile küçük bir ek bilgi ekranı açılır. Bu ekranda, söz konusu istasyonun alarmlarının durumu görülebilmektedir.
Bu operatör panelinden Aşağıdaki bilgiler gerçek zamanlı olarak görülebilir:
• O anda istasyonda stoklanmış bagaj arabası sayısı
• En son tahsilattan itibaren biriken miktar
• En son fatura sayısı
• O andaki tahsilatın kimlik numarası
• Daha önceki tahsilat miktarı

• BAGAJ ARABALARI VE TAHSİLAT TOTALLERİ
BAGAJ ARABALARI ya da EURO düğmelerine basarak, totalde kullanıma hazır kaç bagaj arabası olduğunu ve totalde sistemden ne kadar tahsilat yapıldığı görülebilir.
istasyonlar totallerine göre bir listede sıralanırlar. Bu bilgi operasyonun herhangi bir anda tam olarak ne durumda olduğunu görmeye yarar.

• İSTASYONU RESETLEMEK
Kontrol merkezinden istasyonu resetlemek ya da software güncellemek mümkündür.

• BAGAJ ARABALARINI SERBEST BIRAKMAK
Bazı durumlarda bagaj arabalarını turnike mekanizmalarından salmak ve ücret ödenmeden çıkarılabilmesini sağlamak gerekebilir. Bu operasyonu kontrol merkezinden yapmak mümkündür.

• İSTASYONLARA BELLİ MİKTARDA BAGAJ ARABASI TAHSİS ETMEK
Kontrol merkezinden bir istasyona istenilen miktarda bagaj arabası tahsis edilebilir. Bunun için, herhangi bir müdaheleden önce miktarı yeniden ayarlamak gerekir.

• ALARMLAR
Sistem tüm alarmları gerçek zamanlı olarak göstererek, operatörün herhangi bir alarm durumunda, anında müdahale etmesine olanak verir. Her bir alarm ekranda görünmekle birlikte, bir geçmiş dosyasına da kaydedilir.

Alarmlar şunları içerir:
Alarm paneli
Yazdırma hatası (kağıt yok)
Ataletli alarm (istasyona darbe)
Üst kapak açık
Turnike kapağı açık
Bir defada birden fazla bagaj arabası alındı
İstasyon ağa bağlı değil.

Aynı zamanda programlanabilir alarmlar da mevcuttur.

• BAKIM
Bu modül için gerekli yetki olduğu takdirde, bakım düğmesine basılarak. Bakım menüsüne girmek mümkündür.
Bu menüden yapılandırma parametreleri ya da veri tabanı değiştirilebilir.

• BAKIM - YAPILANDIRMA VE BİLGİLENDİRME
Bakım panelinden yeni istasyonlar eklemek ya da kullanılabilir bagaj arabası sayısı alt ve üst limiti de dahil herhangi bir parametreyi değiştirmek mümkündür.
Ayrıca, yeni kullanıcı adı ve şifreler girilebilir ya da alarm listeleri tarihe, istasyona ya da operasyona göre görüntülenebilir, değiştirilebilir ya da yazdırılabilir


3. HİZMETTEN FAYDALANMA: HESAP DENETİMİ VE TAHSİLAT


AEROCODIC software aplikasyonu, tüm tahsilatların numara,tarih, saat, operatör gibi kriterlere göre kaydedildiği, kapsamlı bir hesap denetimi fonksiyonuna sahiptir.
Software aracılığı ile sistem tüm operasyonları ve para hareketlerini takip eder ve kapsamlı bilgilendirme sunar.

• TAHSİLATLAR
İstasyon kontrol merkezine önceden belirlenen tahsilat limitini doldurduğunu bildirdiğinde ya da dönüşümlü veya günlük tahsilat zamanı geldiğinde, istasyonlar tahsilata hazırdır.

• DOSYA YÖNETİMİ
Tüm tahsilatlar veri tabanına kaydedilir.Yönetim menüsünü kullanarak dosyaları yönetmek, dosya eklemek ya da güncelleştirmek mümkündür.
Süpervizörün operasyonları günlük ya da aylık olarak analiz edebilmesini sağlayan bir çok standart bilgilendirme bulunmaktadır.

4. HİZMET TANIMI VE TEDARİK

Müşteri AEROCODIC bagaj arabaları işletim sisteminin avantajları konusunda ikna olduktan sonra, detaylı bir iş planı tanımlamak gerekir.
Karar verilmesi gereken noktalar şunlardır:

Hizmet tipi
• Kiralama ya da Depozito-İade ve ülke koşullarına uygun tarife
Anlaşma ya da Operasyon şekli (Lisans ya da  diğer);
• iyi bir hizmet için gerekli ekipman (ön çalışma)
Havaalanı için hizmetten kaynaklanan gelir/masraf (kiralama servisi)

•GÜNLÜK OPERASYON
Her bir havaalanı ayrı bir dünyadır. Dolayısıyla, özellikleri farklı olduğundan, yapılacak anlaşmanın koşulları havaalanının önceden iyice analiz edilmesiyle ve müşterinin talep ve fikirleriyle son halini alır. Bazı durumlarda, CODIC yerel bir ortakla çalışarak yeni bir hizmet sunar.
Daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için, genelde müşteri var olan operasyonları ile ilgili bilgiyi tarafımıza sunar.

CODIC tarafından sunulan bagaj arabaları servisi kullanıcılara maksimum kalitede hizmet sunarken, havaalanına mümkün olan en iyi imajı sunar.

AEROCODIC bagaj arabaları hizmeti süpervizörleri havaalanı yetkilileriyle günlük olarak iletişim halindedir. Böylece müşterinin herhangi bir sorusuna en kısa zamanda cevap verilebilmektedir. Personel sayısı ve çalışma saatleri havaalanının gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde değiştirilebilir.
Kapsamlı ve ciddi bir bakım/onarım programı ile tüm ekipmanların her zaman en iyi şekilde çalışması garantilenir.

 
CODIC. c/ Frederic Mompou 4. Esc A. 4º2ª. 08960 Sant Just Desvern. Barcelona, Spain. Tel. (+34) 93 372 17 24 / 93 371 47 15. e-mail: info@codic.com
BAŞLANGIÇ   |   ÜRÜNLER/ HİZMETLER   |   PROJELER / MÜŞTERİLER   |   ŞİRKET   |   LİNKLER   |   PDF DÖKÜMANLAR   |   İLETİŞİM   |   WEB HARİTASI   |