Products / Services
CODIC markaları şunlardır:

Diğer CODIC ürünleri VENDING, LOGICPARK ve SRV:

VENDING
LOGICPARK
SRV

LOGICPARK. OTOPARKTA BOŞ YERLERİ GÖSTERME SİSTEMİ

1. Giriş

2. Özet

3. Otopark: problem
3.1 – Problemin etkileri

4. LOGIC PARK: çözüm

5. LOGIC PARK: avantajlar

6. Görsel Unsurlar
6.1 – Işık sensörleri
6.2 – Işıklı ana paneller

7. Diğer sistem unsurları
7.1 - Yoğunlaştırıcılar
7.2 - Ayaklar
7.3 – Kontrol merkezi
7.4 – Kontrol Software

8. Software

9. Sistem kurulumu


10. Uzantılar

11. Sonuçlar

 

1. GİRİŞ

CODIC, gelişmiş elektronik ekipman araştırması, tasarlanması ve üretimi konusunda son derece uzman bir firmadır. 15 yıldan fazladır, son teknolojinin projelerimize uygulaması üzerinde araştırmakta ve çalışmaktayız. Bu çabamız, her bir müşterimizin ihtiyaçlarına göre, anahtar teslim ürünler sunabilmek içindir.

Otopark lojistiği hakkında yaptığımız araştırmalar, yeni park yeri kontrol sistemimiz LOGIC PARK ile sonuçlandı. Elektronik bileşenler, yönetim ve kontrol işlevli bir software ile LOGIC PARK sistemi bir otoparkın işleyişini ve yönetimini optimize etmekle kalmaz, müşterilere de hızlı, etkili ve konforlu hizmet sağlar.

2.- ÖZET
 

Bu dökümanın amacı LOGIC PARK sistemini oluşturan teknik, fonksiyonel ve yönetimsel unsurları açık ve detaylı bir şekilde anlatmaktır. Aynı zamanda, LOGIC PARK sisteminin otoparklara kurulumu hakkında da temel bilgi içerir.

LOGIC PARK sisteminin temel amacı otopark yönetim ve kontrolünü optimize etmek, müşterilere daha kaliteli ve hızlı bir hizmet sunmaktır.

3. OTOPARK: PROBLEM

Şu anda otoparkların en büyük ve genel sorunlarından biri de, kullanıcıların park yeri olup olmadığı bilgisine erişememeleridir.

Çoğu zaman, belli bir saat aralığında park yeri arayan sürücü, otoparkın içinde defalarca tur atmak durumunda kalıp, daha sonrasında aradığı katta ya da alanda park yeri olmadığını fark ederler. Bu bahsettiğimiz durum birden fazla araç için geçerli olduğunda, otoparkın içinde ve dışında sıkışıklıklar ve kaos meydana gelir.
Park yerlerinde park yeri olup olmadığını gösteren ışıklı göstergelerin olmaması, sürücülerin daha fazla yorulması ve araçların daha uzun süre park alanında turlar atması ve böylece kullanıcıların zaman kaybetmesi anlamına gelir.

Diğer bir yandan, boş park alanı sayısının tam olarak bilinmemesi ve araçların giriş çıkışını kontrol eden bir sayacın olmaması sonucu, park alanında boş park alanından çok daha fazla sayıda araç bulunur.

3.1- PROBLEMİN ETKİSİ

KULLANICI AÇISINDAN:
Kullanıcı zaman kaybettiğinden, otoparka olan güvenini yitirecek, bu durum otopark için kötü bir imaj sağlayacaktır.

OTOPARK SAHİBİ AÇISINDAN:
Park yerlerinden tamamen yararlanılmadığından, gelir kaybı meydana gelecektir.
Park yerlerinin dönüşüm kapasitesi ne kadar yüksekse, kar da o kadar yüksek olacaktır. Bu da araçların otopark alanı içerisindeki geçişlerini en aza indirgeyerek mümkündür. Başka bir deyişle, araçlar mümkün olan en kısa sürede park edebilmeli ve park yerinden ayrılabilmelidir.

Masraf artışı:
Elektrik: Havalandırma sistemleri birikmiş fazla CO 2’i atmak için, en yüksek potensiyelde çalıştırılmak zorundadırlar.
Bakım: Fazla araç sirkülasyonu nedeniyle yapılan kurulumlardan kaynaklı, gereksiz yıpranma.
İş gücü: Sıkışıklıkları engellemek için ekstra çalışan ve materyal.

BİTİŞİK ALANLARDAKİ SİRKÜLASYON AÇISINDAN:
Otopark girişinde birikmeler olduğunda, tamamen dolu bir şerit oluşacak ve dışarıdaki trafiği de etkileyecektir.

Her geçen gün daha rekabete dayalı bir hal alan bir pazarda, otopark yönetim ve kontrolünü iyileştirmek, hizmet kalitesini artıracak, etkili sistemler kullanmakla mümkündür. Logic Park, otopark yönetim ve organizasyonunu kolaylaştıran, aynı zamanda park yeri arayan kullanıcılar açısından kolay ve pratik hizmet sağlayan bir park yeri kontrol sistemidir.
4- LOGICPARK: ÇÖZÜM
Logic Park sistemi, otopark meşguliyetini iyileştirerek, park yeri dönüşümünü optimize eder. Sistem, kullanıcı açısından da güvenli ve konforlu bir çözümdür.

LOGIC PARK sistemi, otopark meşguliyetini iyileştirerek, park yeri dönüşümünü optimize eder. Sistem, kullanıcı açısından da güvenli ve konforlu bir çözümdür.
Codic, modern bir bilgi ağı kullanarak, otopark hizmetini optimize eden elektronik akıllı park yeri kontrol sistemini tasarlamıştır.

Her bir park yerinden gelen bilgiler, kontrol merkezinde toplanarak, otomatik olarak bilgilendirmeye geçer (boş/dolu- boş alan sayısı – tarih/saat). Kapalı alanların içine stratejik bir biçimde bilgilendirici paneller ve her bir park alanına ışıklı göstergeler yerleştirilerek, kullanıcılar hızlı bir şekilde boş park alanlarına yönlendirilir. Bu şekilde, sıkışıklıklar engellenmiş, zaman kazanılmış ve müşteri memnuniyeti sağlanmış olur.

Kontrol merkezinde, LOGIC PARK sistemini yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir software bulunmaktadır. Software, Windows ortamında hazırlanmış olup, grafiksel bir şekilde tüm otoparkın ya da her bir park alanının her türlü bilgisini sunar. Otoparkın müsaitlik istatistikleri, bilgilendirici panellerin modifikasyonu, gerçek zamanlı bilgi verme (boş/dolu), bu software sayesinde gerçekleştirilir.

 
5- LOGICPARK: AVANTAJLAR

 

 

KULLANICI AÇISINDAN:

Daha iyi bir hizmet: Kullanıcı yalnızca bilgilendirme panellerindeki işaretleri ve park yerlerindeki göstergeleri takip ederek, park yeri bulur. Bu gösteriler gerçek zamanlı olarak aktualize edilmektedir.

Sıkışık saatlerde stressiz park kolaylığı: LOGIC PARK, stressiz, hızlı ve kolay park yeri sağlayarak, içeride ve dışarıda kuyruk oluşmasını engeller.

Daha konforlu: Otopark içindeki araç sirkülasyonu azalacağından, içeride araba kullanmak daha kolay hale gelir.
Araçlardan çıkan egzoz gazları azalacağından, otopark içinde daha temiz ve iyi bir hava sağlanır.

Ödeme karşılığında daha iyi bir hizmet
: Kullanıcıların park yeri bulma süresini minimize eder. Zira, müşteriler otoparka içeride zaman kaybetmek için değil, araçlarını park etmek için gelmektedirler.

Maksimum güvenlik
: LOGIC PARK trafiği boş park yerlerine doğru yönlendirerek, organize eder. Bu şekilde, tamamen dolu alanlarda araç sirkülasyonu engellenmiş olur ve bu durumdan kaynaklanan çarpma ya da hasar görme riski azalır..

OPERATÖR AÇISINDAN:
Daha iyi müşteri hizmeti : Daha iyi bir hizmet, tarife artışını haklı gösterir.

Bağlılık: Memnun bir müşteri, otoparka daha sık gelir.


Daha az personel:
LOGIC PARK otopark lojistiğini optimize eder ve bu şekilde sıkışık saatlerde trafik akışını düzenleyen personel gereksinimini en aza indirir.

Lojistiğin iyileştirilmesi, karı artırır:
LOGIC PARK, en sıkışık saatlerde park yeri dönüşümünü artırarak, otoparktan elde edilen kar oranını artırır.

Detaylı bilgi erişimi
: LOGIC PARK, veritabanında biriken bilgileri kullanarak, spesifik ya da genel, günlük, haftalık, aylık vb. Istatistikler oluşturabilir. Bu bilgiler otopark aktivitelerinin detaylı bir analizini yapmaya olanak verir.

Park yerlerinde olası artış: Otomatik olarak yönetilen trafik akışı sayesinde, yeni bir park tasarımı  yalnızca "manevra alanlarıyla” sınırlı kalmadan, bina içindeki tüm kullanılabilir alanlardan yararlanılabilir.

Bakım masraflarında azalma: Otopark içerisinde dolaşan trafik hacmi azalınca, otoparkın aşınma oranı da azalır.

Genel maliyetlerde azalma:
Herhangi bir alanda araç olmadığı ya da az sayıda araç olduğu zamanlar tespit edilerek, havalandırma ve ışıklandırma minimize edilebilir.

Dolandırıcılıkta azalma: LOGIC PARK aracın işgal ettiği zamanı veritabanına kaydeder. Biletin kaybolması durumunda, operatör aracın otoparkta ne kadar kaldığını müşteriye bildirebilir.
6- GÖRSEL UNSURLAR


Bu sistemin en büyük avantajı kurulumudur. Sensörlerde basit bir şekilde bulunan elektrikli bir ray aracılığıyla (doğrusal olarak 200m’yi geçemez), herhangi bir alet ya da iş gücü gerektirmeden gerçekleştirilir. Bu raya 220 Vac güç kaynağı unsurları ve bağlantılar yüklenir.

• Işıklı sensörler
Her bir park alanı üzerinde bulunan sensörler, park yerinin dolu ya da boş olduğunu ultrason aracılığıyla göstermekle sorumludur. Her bir dedektöre bir park alanı kimlik numarası tanımlanmıştır. Bu şekilde sistem, aliñan bilgiyi siz konusu park alanıyla ilişkilendirir (park alanı boş ise yeşil, kırmızı ise dolu).
Her bir dedektörde bulunan ışıklı gösterge, park yerinin dolu, boş ya da rezerve edilmiş olduğunu gösterir.

• Işıklı ana paneller
Elektronik işaretler kullanıcı otoparka girer girmez, görünür olacak şekilde yerleştirilir. Yazı ve semboller aracılığıyla, iç trafiği yönetir, istenilen alanları hizmet dışı bırakır, vb. Her bir işaret, kontrol merkezindeki bilgisayar aracılığıyla denetlenir.
Göstergeler, otoparkın farklı alanlarından genel bilgi vererek, her bir katta kaç tane boş park alanı olduğunu gösterirler. Bu şekilde, kontrol merkezinden her bir göstergeye ya da tümüne birden, önceden tanımlanmış herhangi bir mesaj gönderilebilir.
Her bir gösterge, sensörlerle aynı raya bağlanır. Dolayısıyla, bilgi ve güç, aynı kablolardan akar.

7-DİĞER SİSTEM UNSURLARI


• Yoğunlaştırıcılar
Her bir hat için bir yoğunlaştırıcı bulunmaktadır. Her bir hatta 255 e kadar parça (sensör, işaret, vb.) bulunabilir. Bu yoğunlaştırıcının görevi, hattındaki tüm bilgiyi toplayarak, bilgisayar talep ettiğinde, bu bilgiyi bilgisayara yollamaktır. Bu yoğunlaştırıcılar, elektrik kontrol ünitesinde bulunmakta ve burdan hatlara 220 VAC dağıtmaktadırlar.

• Tabanlıklar
Tabanlıklar stratejik bir şekilde tüm otoparka yerleştirilirler. Böylece araç sirkülasyonunun nerede olduğu ve trafiği hangi tarafa yöneltmek gerektiği bilgisine ulaşılır.Bu tabanlıklar, basit bir işlemle yere monte edilir ve iletişim görevini gören raya bağlanırlar.


• Kontrol Merkezi
Kontrol merkezi, LOGIC PARK sistemi için özel olarak tasarlanmış software in bulunduğu bilgisayardan oluşur. Bu software, otoparkın tüm alanlarının gerçek zamanlı olarak, grafiksel bilgisine ulaşmayı sağlar. Aynı zamanda rezerve, hizmete kapatma ya da trafik akışını belli bir yöne doğru yönlendirme işlerini de yapar.

• Kontrol software
Windows ortamında hazırlanan software, operatörün işini kolaylaştıracak bir çok ekran sunar. Program başlatıldığında, her bir park alanının ve park yerinin detaylı olarak görüntülenebildiği, otoparkın genel bir görüntüsü ekrana gelir.
Otoparkın tüm yönetimi ve denetimi, programın farklı operasyonlarına erişildiği, ana ekrandan gerçekleştirilir.
8- SOFTWARE

  Sol üst yan tarafta bulunan düğmeler, software yönetimi, hizmete kapatma, işaretler, bakım ve operatör değişikliği kontrolü yapılmasına yaramaktadırlar.

Logic Park software her bir müşterinin ihtiyaçları esas alınarak tasarlanmıştır.

Her bir otopark katı, operatörün park yerlerinin durumunu gerçek zamanlı ve grafiksel olarak görüntüleyebileceği şekilde gösterilmektedir (dolu-boş-kısıtlı-rezerve-hizmete kapalı, vb.).
CODIC, kullanıcının fare, ikonlar ve açılan menüler aracılığıyla, sistemi kolayca programlayabileceği, kullanımı son derece kolay bir software yaratmıştır.

Aşağıda software in sunduğu bazı olanaklar sıralanmıştır:

• Boş ve dolu park yerleri sayısının gerçek zamanlı bilgisi.

• Otoparkın % kaç dolu olduğuna dair bilgi. Bu bilgi tüm otoparkın bilgisi olabilirken, katlara ya da alanlara göre olarak da sınıflandırılabilir..

• Boş ve rezerve alanların sayısına ulaşarak, otoparka kaç tane araç girebileceğinin bilgisi (yoğun saatler için ideal).

• Işıklı işaretlerin genel ya da birbirinden bağımsız olarak kontrolü.

• İşaretlerin birbirinden bağımsız olarak kontrolü aracılığıyla, farklı park alanlarını hizmete kapatmak ya da rezerve etmek mümkündür.

• Araçların günlük olarak ne kadar süre kaldığına dair istatiksel bilgi ve periyodik olarak otoparka giren çıkan araç sayımı (opsiyonel).

• Normalden fazla süre otoparkta kalan araçların tespiti (günlerdir park halinde olan araçlar) ve böylece bir park yeri için alarm ya da mesaj tanımlayabilme. Kullanıcı, park yerinden çıktığı anda, bu mesaj ya da alarmlar ekranda belirecek, operatör aracın otoparkta ne kadar kaldığından haberdar olacaktır.

 
9- SİSTEM KURULUMU

 


Kurulum, yalnızca iki sürücülü elektrikli bir raydan oluşur. Bu iki sürücü, güç ve bilgiyi bütün parçalara iletmekle görevlidir. Rayın metalik olan dış kısmı, kurulumun topraklama aşamasında görevlidir.
Bütün parçalar (sensörler, işaretler vs.) bu raya bağlanır. Bu nedenle bu ray bilgi ve güç akımına yarayan bir BUS görevi görmektedir.Ultrason dedektörleri bu BUS a bağlı olduğundan, bir park yerinin dolu ya da boş olduğunu anlayabiliriz.
Rayın yenilikçi kullanımı ve 220VAC ile bilgi transferi, sisteme Aşağıdaki özellikleri kazandırmaktadır:

• Kurulumda kablo kullanımını büyük oranda engellediğinden, daha iyi bir görüntü.

• En kısa zamanda kurulum ve kurulumdan kaynaklanacak rahatsızlıkların en aza indirilmesi.

• Maksimum kurulum güvenilirlik.

• En kısa zamanda sensörlerin kurulması.

BUS’un her hattına maksimum 255 parça bağlanabilir, fakat normalde daha az bağlanarak, sistemin daha etkili çalışması hedeflenir.  

Ultrason dedektörlerini bağlamak son derece kolaydır, çünkü ray boyunca bağlantı yerleri bulunmaktadır.
Sensör rayda sabit değildir, bu nedenle rayın herhangi bir yerine kolaylıkla takıp, çıkarılabilir. Bunun için alet kullanımına gerek yoktur.
BUS, elektrik dolabından çıkar ve otoparkta ne kadar hat gerekliyse o kadar elektrik dağıtır. Kontrol merkezindeki bilgisayarda bu elektrik dolabından beslenmektedir.
Bu elektrik dolabından bir RS485 hattı çıkarak, bilgisayar ve yoğunlaştırıcılar arasında bağlantı sağlar.

Raydan uzağa konulması gereken parçalar 16lık bir PVC boru aracılığıyla bağlanır ve beslenmek için 3x15 lik bir hortum gerekir.

Elektrik dolabından çıkan hortum, her bir raya 3x4 mm2 uzaklıkta ve gürültüleri engelleyecek şekilde olmalıdır.
Ultrasonik dedektörler merkeze monte edilmelidir, aksi takdirde küçük araçların tespitinde problem yaşanabilir.

Opsiyonel olarak, Logic Park’a bilet otomatı kontrolünü kolaylaştıracak bir plak eklenebilir.
10- UZATMALAR


Eğer sürücülerin ve göstergelerin birbirini görmesini gerektiren kolonlar varsa, ışıklı işaretler uzağa kurulabilir. Bunun için dedektör ve gösterge arasına PVC boru içinde 4x0,25 lik kablo koymak gerekir.

11- SONUÇ


1996 yılında ortaya çıkmasından bu yana, Logic Park mekanik, elektronik ve software alanlarında kendini yenilemeye devam etmektedir. Bir çok projede, kullanıcılar ve operatörler Logic Park’ın sağladığı kolaylıklardan yararlanmışlardır.
Logic Park’ın gerçek değeri, sistemi kullandıktan sonra yalnızca kullanan firmalar tarafından değil, rakiplerinden de talep alıyor olmasından anlaşılabilir.

CODIC. c/ Frederic Mompou 4. Esc A. 4º2ª. 08960 Sant Just Desvern. Barcelona, Spain. Tel. (+34) 93 372 17 24 / 93 371 47 15. e-mail: info@codic.com
BAŞLANGIÇ   |   ÜRÜNLER/ HİZMETLER   |   PROJELER / MÜŞTERİLER   |   ŞİRKET   |   LİNKLER   |   PDF DÖKÜMANLAR   |   İLETİŞİM   |   WEB HARİTASI   |